Nội Thất

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Hiện nay có nhiều công ty chuyển đổi thiết kế nội thất văn phòng. Các không gian làm việc có cấu trúc đơn giản hơn, nhiều đồ nội thất được loại bỏ. Tuy nhiên, những mẫu bàn làm việc vẫn không thể vắng mặt. Những bộ bàn văn phòng được thiết kế ngày càng đa dạng để phục vụ hiệu quả nhu cầu của dân văn phòng. Vì thế, xin mời các bạn cùng Kiến Tạo & Kiệt Tác khám phá 36 bàn làm việc văn phòng có thiết kế đẹp, hiện đại và chất gỗ tốt qua bài viết sau.

1. Bàn chữ nhật Professional Sun (PS) – Chân Sonic

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Bàn chữ nhật Professional Sun (PS) – Chân Sonic

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Bàn chữ nhật đơn Professional Sun (PS) – Chân Sonic

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Bàn chữ nhật cụm sáu chân Sonic

2. Bàn cạnh V Professional Sun (PS) – Chân Sonic

3. Bàn đơn có tủ hông thấp Professional Sun (PS) – Chân Sonic

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Bàn đơn có tủ hông thấp Professional Sun (PS) – Chân Sonic

4. Bàn chữ nhật Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Bàn chữ nhật Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Bàn chữ nhật Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Bàn chữ nhật Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

5. Bàn cạnh mở Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Bàn cạnh mở Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Bàn cạnh mở Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Bàn cạnh mở Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Bàn cạnh mở Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Bàn cạnh mở Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

6. Bàn cạnh V Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Bàn cạnh V Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Bàn cạnh V Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Bàn cạnh V Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

7. Bàn góc 120 độ Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Bàn góc 120 độ Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Bàn góc 120 độ Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

8. Bàn đơn có tủ hông thấp Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

36 bàn làm việc văn phòng hiện đại thiết kế đẹp, chất gỗ tốt

Bàn đơn có tủ hông thấp Professional Dynamic (PD) – Chân vuốt

9. Bàn chữ nhật Standard Creative (SC) – Chân chữ nhật 25X50

10. Bàn cạnh mở Standard Creative (SC) – Chân chữ nhật 25X50

11. Bàn cạnh L Standard Creative (SC) – Chân chữ nhật 25X50

12. Bàn cạnh V Standard Creative (SC) – Chân chữ nhật 25X50

13. Bàn góc 120 độ Standard Creative (SC) – Chân chữ nhật 25X50

14. Bàn đơn có tủ hông thấp Standard Creative (SC) – Chân chữ nhật 25X50

15. Bàn chữ nhật Standard Side (SS) – Chân vuông 50×50

16. Bàn cạnh mở Standard Side (SS) – Chân vuông 50×50

17. Bàn cạnh L Standard Side (SS) – Chân vuông 50×50

18. Bàn cạnh V Standard Side (SS) – Chân vuông 50×50

19. Bàn góc 120 độ Standard Side (SS) – Chân vuông 50×50

20. Bàn đơn có tủ hông thấp Standard Side (SS) – Chân vuông 50×50

21. Bàn chữ nhật Standard Essensial (SE) – Chân vuông 40×40

22. Bàn cạnh mở Standard Essensial (SE) – Chân vuông 40×40

23. Bàn cạnh L Standard Essensial (SE) – Chân vuông 40×40

24. Bàn cạnh V Standard Essensial (SE) – Chân vuông 40×40

25. Bàn góc 120 độ Standard Essensial (SE) – Chân vuông 40×40

26. Bàn đơn có tủ hông thấp Standard Essensial (SE) – Chân vuông 40×40

27. Bàn cạnh mở Professional Sun (PS) – Chân Sonic

28. Bàn cạnh L Professional Sun (PS) – Chân Sonic

29. Bàn điều hành

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top Car News Car News