Phong Thuỷ

Cả nước chỉ có 1 dự án nhà ở bình dân được cấp phép mới trong Quý 3

Bộ Xây dựng vừa có Thông cáo số 172/TC-BXD về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS) Quý 3/2022.

Theo Bộ Xây dựng, trong Quý 3/2022, lĩnh vực xây dựng và hoạt động kinh doanh BĐS đạt mức tăng trưởng lần lượt là 16,65% và 11,75% so với cùng kỳ năm 2021. Giá một số hàng hóa trong đó có giá vật liệu xây dựng có xu hướng giảm nhẹ.

Tuy nhiên, trong Quý 3 thị trường vẫn ghi nhận thiếu nguồn cung, giá bán có chiều hướng tiếp tục gia tăng, đặc biệt là đối với dự án nhà ở thương mại. Qua số liệu cho thấy nguồn cung về nhà ở thương mại trong Quý 3/2022 vẫn chưa được cải thiện, nguồn cung về nhà ở từ các dự án mới được bổ sung không nhiều, nguồn cung nhà ở mới trong quý chủ yếu vẫn đến từ những dự án đã được triển khai và đang được mở bán.

cả nước chỉ có 1 dự án nhà ở bình dân được cấp phép mới trong quý 3

Nguồn cung nhà ở mới trong quý chủ yếu vẫn đến từ những dự án đã được triển khai và đang được mở bán.

Cụ thể, số lượng nhà ở thương mại hoàn thành là 17 dự án với 4.123 căn, số lượng dự án bằng khoảng 71% so với quý 2/2022 và bằng 34% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó miền Bắc có 10 dự án với 2.396 căn, miền Trung 1 dự án và miền Nam 6 dự án với 1.711 căn.

Số lượng nhà ở thương mại đang triển khai xây dựng là 1.148 dự án với 324.511 căn, tương đương với quý 2/2022 và bằng khoảng 163,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó miền Bắc có 212 dự án: Phú Thọ (59), Hà Nội (52), Thái Bình (41) với 164.271 căn, miền Trung có 221 dự án với 95.941 căn, tại miền Nam có 715 dự án: Bình Dương (507), Kiên Giang (70), Cà Mau (18) với 64.299 căn.

Bên cạnh đó, số lượng nhà ở thương mại được cấp phép mới là 36 dự án với 24.324 căn, số lượng dự án bằng khoảng 124% so với quý 2/2022 và bằng khoảng 92,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó miền Bắc 18 dự án với 12.650 căn; miền Trung 13 dự án với 3.585 căn; miền Nam có 5 dự án với 8.134 căn chủ yếu ở Tp.HCM và Bình Dương.

Cũng giống các dự án thương mại và dự án đầu tư hạ tầng, các dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể.

Cụ thể, số lượng dự án nhà ở thu nhập thấp hoàn thành là 2 dự án với 310 căn hoàn thành tại 2 tỉnh Kon Tum và Trà Vinh; số lượng dự án bằng khoảng 66,7% so với Quý 2/2022 và bằng khoảng 33,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Số lượng dự án nhà ở thu nhập thấp đang triển khai xây dựng là 46 dự án với 25.216 căn; số lượng dự án bằng khoảng 48% so với Quý 2/2022 và bằng khoảng 55,4% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ có duy nhất 1 dự án nhà ở thu nhập thấp được cấp phép mới là dự án có quy mô 690 căn tại Thái Bình; số lượng dự án bằng khoảng 25% so với Quý 2/2022 và tương đương với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, số lượng dự án nhà ở thu nhập thấp được các Sở Xây dựng có văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai là 6 dự án với 2.327 căn hộ; số lượng dự án bằng khoảng 85,7% so với Quý 2/2022 và bằng khoảng 150% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngọc Linh

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top Car News Car News