Cách đặt hướng giường ngủ theo tuổi chính xác nhất

Cách đặt hướng giường từ xưa đến nay vẫn luôn được coi trọng. Có rất nhiều cách đặt hướng giường, nhưng đặt hướng giường ngủ theo tuổi vẫn phổ biến và dễ làm theo nhất.

Nên đặt hướng giường ngủ theo tuổi vợ hay chồng

Theo quan niệm phong thủy, khi xét đến những việc trọng đại trong nhà đều sẽ ưu tiên nam giới, vì vậy khi chọn lựa đặt hướng giường thường sẽ đặt hướng giường theo tuổi người chồng. Khi đặt hướng giường theo tuổi chồng sẽ giúp ích lớn cho gia đình, giúp việc đặt hướng giường đạt hiệu quả cao nhất.

Cách đặt hướng giường ngủ theo tuổi chính xác nhất

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Tý

Tuổi Bính Tý
(1996)
Giáp Tý
(1984)
Mậu Tý
(1948, 2008)
Canh Tý
(1960)
Nhâm Tý
(1972)
Mệnh Thủy Kim Hỏa Thổ Mộc
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Tây
Tây Bắc
Bắc
Đông Bắc
Tây Nam
Tây Nam
Đông Bắc
Nam
Nam
Đông Bắc
Tây Nam
Bắc
Đông
Đông Nam
Màu sắc hợp tuổi

Xanh dương
kết hợp vàng, trắng

Vàng, nâu Xanh nhạt
kết hợp đỏ
Đỏ, vàng
Vàng đất

Xanh đen
Đen

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Sửu

Tuổi Kỷ Sửu
(1949)
Tân Sửu
(1961)
Quý Sửu
(1973)
Ất Sửu
(1985)
Mệnh Hỏa Thổ Mộc Kim
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Đông
Đông Nam
Nam Bắc Đông bắc
Tây Nam
Tây Bắc
Màu sắc hợp tuổi Xanh lá
kết hợp đỏ, hồng
Vàng, nâu đất
kết hợp đỏ, hồng,cam
Xanh dương, đen
kết hợp vàng, nâu
Vàng, nâu
kết hợp trắng, bạc

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Dần

Tuổi Bính Dần
(1986)
Canh Dần
(1950)
Giáp Dần
(1974)
Nhâm Dần
(1962)
Mệnh Hỏa Mộc Thủy Kim
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Tây Nam
Đông Bắc
Nam
Bắc
Đông
Đông Nam
Tây
Tây Bắc
Bắc
Đông bắc
Tây nam
Tây bắc
Màu sắc hợp tuổi xanh, xanh nhạt, xanh lá, xanh lục
kết hợp đỏ, cam, hồng
vàng nâu kết hợp
xanh dương, xanh đen, đen
trắng sáng, màu kim
cương kết hợp xanh nhạt
vàng, nâu đất
kết hợp trắng, bạc

Cách đặt hướng giường ngủ theo tuổi chính xác nhất

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Mão

Tuổi Tân Mão
(1951)
Quý Mão
(1963)
Ất Mão
(1975)
Đinh Mão
(1987)
Mệnh Mộc Kim Thủy Hỏa
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Bắc Đông Bắc
Tây Nam
Tây
Tây Bắc
Bắc
Đông
Đông Nam
Màu sắc hợp tuổi vàng, nâu đất
kết hợp xanh, xanh dương, đen
vàng, nâu
kết hợp trắng, bạc, xám
xanh nhạt
kết hợp trắng, kim cương
Xanh lá
kết hợp đỏ, cam, hồng

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Thìn

Tuổi Nhâm Thìn
(1952)
Giáp Thìn
(1964)
Bính Thìn
(1976)
Mậu Thìn
(1988)
Mệnh Thủy Hỏa Thổ Mộc
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Tây Bắc
Tây
Đông
Đông Nam
Nam Bắc
Màu sắc hợp tuổi xanh dương
kết hợp trắng, xám
Xanh lá
kết hợp đỏ, hồng
vàng nâu
kết hợp cam, đỏ
xanh dương
kết hợp xanh đen, đen, xanh lá

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Tỵ

Tuổi Quý Tỵ
(1953)
Ất Tỵ
(1965)
Đinh Tỵ
(1977)
Kỷ Tỵ
(1989)
Mệnh Thủy Hỏa Thổ Mộc
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Tây Bắc
Tây
Đông
Đông Nam
Đông Bắc
Nam
Tây Nam
Bắc
Màu sắc hợp tuổi trắng, kim cương
kết hợp xanh đen,
đen, xanh lá, xám
Xanh lá
kết hợp Cam, Đỏ, hồng
vàng, nâu đất
kết hợp Cam, Đỏ, hồng
vàng, nâu đất
kết hợp xanh dương, Đen

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Ngọ

Tuổi Giáp Ngọ
(1954)
Bính Ngọ
(1966)
Mậu Ngọ
(1978)
Canh Ngọ
(1990)
Mệnh Kim Thủy Hỏa Thổ
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Đông Bắc
Tây Nam
Tây Bắc
Tây
Đông
Đông Nam
Màu sắc hợp tuổi vàng, nâu đất
kết hợp trắng, kim cương
xanh dương kết hợp
trắng, kim cương, xám, đen
xanh, xanh lá
kết hợp Cam, Đỏ, hồng
vàng, nâu
kết hợp Cam, Đỏ, hồng

Cách đặt hướng giường ngủ theo tuổi chính xác nhất

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Mùi

Tuổi Ất Mùi
(1955)
Đinh Mùi
(1967)
Kỷ Mùi
(1979)
Tân Mùi
(1991)
Mệnh Kim Thủy Hỏa Thổ
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Đông Bắc
Tây Nam
Tây Bắc
Tây
Đông
Đông Nam
Nam
Màu sắc hợp tuổi vàng, nâu kết hợp trắng, kim cương xanh dương kết hợp trắng, kim cương xanh, xanh lá kết hợp Cam, Đỏ, hồng vàng, nâu kết hợp Cam, Đỏ, hồng

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Thân

Tuổi Bính Thân (1956 Mậu Thân (1968 Canh Thân (1980 Giáp Thân (2004
Mệnh Hỏa Thổ Mộc Thủy
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Tây Nam
Đông Bắc
Nam

Nam
Đông Bắc
Tây Nam

Bắc
Đông
Đông Nam
Tây
Tây Bắc
Bắc
Màu sắc hợp tuổi màu xanh kết hợp Cam, Đỏ, hồng, xanh nhạt màu hồng kết hợp màu đỏ, vàng, nâu vàng, nâu kết hợp xanh đen, màu đen màu xanh kết hợp xanh nhạt, màu kim cương

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Dậu

Tuổi Ất Dậu
(1945)
Kỷ Dậu
(1969)
Tân Dậu
(1981)
Đinh Dậu
(1957)
Mệnh Thủy Thổ Mộc Hỏa
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Tây
Tây Bắc
Bắc
Nam
Đông Bắc
Tây Nam
Bắc
Đông
Đông Nam
Tây Nam,
Đông Bắc
Nam
Màu sắc hợp tuổi xanh kết hợp xanh nhạt, màu kim cương màu hồng kết hợp màu đỏ, vàng, nâu vàng, nâu đất kết hợp Xanh dương, Đen màu xanh kết hợp Cam, Đỏ, hồng, xanh nhạt

Cách đặt hướng giường ngủ theo tuổi chính xác nhất

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Tuất

Tuổi Bính Tuất
(1946)
Canh Tuất
(1970)
Giáp Tuất
(1994)
Mậu Tuất
(1958)
Nhâm Tuất
(1982)
Mệnh Thổ Kim Hỏa Mộc Thủy
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
nam, đông bắc hoặc hướng tây nam Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc Tây nam, đông bắc hoặc hướng nam Bắc, đông và đông nam Tây, tây bắc hoặc hướng bắc
Màu sắc hợp tuổi hồng kết hợp màu đỏ, vàng, nâu vàng, nâu kết hợp trắng, bạc, xám xanh kết hợp cam, đỏ, hồng, xanh nhạt vàng, nâu đất
kết hợp xanh dương, đen
màu xanh kết hợp xanh nhạt, màu kim cương

Đặt hướng giường ngủ theo tuổi Hợi

Tuổi Kỷ Hợi
(1959)
Quý Hợi
(1983)
Tân Hợi
(1971)
Ất Hợi
(1995)
Mệnh Mộc Thủy Kim Hoa
Hướng đặt giường ngủ
theo tuổi
Bắc
Đông
Đông nam
Tây
Tây bắc
Bắc
Đông Bắc
Tây Nam
Tây Bắc

Đông Bắc
Tây Nam
Tây Bắc

Màu sắc hợp tuổi vàng, nâu đất kết hợp xanh dương, đen màu xanh kết hợp Xanh nhạt, màu kim cương vàng, nâu kết hợp trắng, bạc, xám xanh kết hợp cam, đỏ, hồng, xanh nhạt
Thanh Hằng (TH)

Nguồn: https://youhomes.vn/cong-dong/diem-tin/cach-dat-huong-giuong-ngu-theo-tuoi-chinh-xac-nhat-3421.html

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bí kíp trang trí tivi đẹp, hợp phong thủy

Trang trí tivi, những mẫu kệ tivi đẹp luôn là vấn đề được nhiều gia chủ quan tâm, chú trọng trong quá trình hoàn thiện nội thất nhà ở. Không chỉ là thiết... Xem thêm »

Những lưu ý khi bố trí cầu thang tránh gặp lỗi phong thủy

Khi xây dựng một căn nhà mới ai cũng mong những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình, do đó việc xem phong thủy cầu thang nhà ở là điều bạn không... Xem thêm »

Hút lộc vào nhà nhờ treo đồng hồ theo phong thủy chuẩn chỉnh

Treo đồng hồ theo phong thủy như thế nào để thu hút vận may, rước tài lộc vào nhà là điều được nhiều người quan tâm, tìm hiểu. Ngoài chức năng và tính... Xem thêm »

Cách xác định hướng nhà hợp tuổi Tân Mùi chuẩn phong thủy nhất?

Một ngôi nhà chất lượng không chỉ đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình, mà còn phải đáp ứng được các yếu tố về phong thủy. “Có... Xem thêm »

Tuổi làm nhà năm 2021: Tuổi nào đẹp, tuổi nào phạm Tam Tai, Hoang Ốc, Kim lâu?

Xem tuổi làm nhà năm 2021 hiện là vấn đề được nhiều người quan tâm, tìm hiểu. Bởi lẽ, theo khoa học phong thủy, nếu xây nhà hợp tuổi sẽ mang lại cho... Xem thêm »

Tiểu cảnh sân vườn là gì? Thiết kế tiểu cảnh sao cho đẹp và chuẩn phong thủy?

Tiểu cảnh sân vườn là một thiết kế sân vườn thu nhỏ, sân vườn "mini" tạo khoảng xanh mát mắt và điểm nhấn sinh động cho không gian sống, đặc biệt là nhà... Xem thêm »

Những lưu ý khi đặt cầu thang trong nhà để đảm bảo phong thuỷ

Trong phong thủy, cầu thang là một phần xương thiết yếu của ngôi nhà, là nơi liên kết giữa các tầng nhà. Do đó, cần phải xây dựng kỹ lưỡng theo đúng chuẩn... Xem thêm »

Bày bàn thờ ngày Tết như thế nào để rước may mắn, tài lộc vào nhà?

Xưa nay, việc bày bàn thờ ngày Tết như thế nào cho chuẩn phong thủy để thu hút nhiều tài lộc, may mắn vào nhà trong năm mới là điều mà các gia... Xem thêm »