Nhà Đất

Cách tra thông tin quy hoạch thửa đất hợp pháp và chính xác

Làm thế nào để có được thông tin quy hoạch thửa đất chính xác? Mời bạn cùng tìm hiểu qua các thông tin sau!

Khi có nhu cầu mua bán nhà đất, tuy nhiên vấn đề khiến nhiều người quan tâm và lo lắng là thông tin quy hoạch của miếng đất đó. Bởi rất nhiều trường hợp mua phải thửa đất nằm trong quy hoạch, thuộc diện giải phóng mặt bằng bằng sẽ bị thu hồi đất. Vậy làm thế nào để có được thông tin quy hoạch một cách hợp pháp và chính xác?

cách tra thông tin quy hoạch thửa đất hợp pháp và chính xác

Tìm hiểu thông tin quy hoạch đất giúp người mua hạn chế được những rắc rối khi mua

Cách tra thông tin quy hoạch thửa đất căn cứ vào Điều 6 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 thì thông tin quy hoạch phải được bảo đảm công khai, minh bạch và kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân.

Dưới đây là một số cách kiểm tra thông tin quy hoạch đất:

Qua cổng thông tin điện tử hoặc UBND

Kiểm tra và tra thông tin quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử hoặc tại trụ sở UBND cấp xã, huyện nơi có đất:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018 quy định:

“Điều 6. Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Sửa đổi, bổ sung Chương IV như sau:
……………………

Điều 48. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Việc công bố công khai quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Toàn bộ nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c) Việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Toàn bộ nội dung kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất quốc gia tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

c) Việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ kế hoạch sử dụng đất.”

Theo quy định trên thì UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã. Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ví dụ: Bạn có thể tra thông tin quy hoạch tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể xem thông tin quy hoạch tại đây:

Tra cứu quy hoạch đất tại thủ đô Hà Nội, truy cập trang web: http://qhkhsdd.hanoi.gov.vn/datdaiv3.aspx
Tra cứu quy hoạch đất tại thành phố Hồ Chí Minh, truy cập trang web: https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn/

cách tra thông tin quy hoạch thửa đất hợp pháp và chính xác

Thông tin quy hoạch đất tại TP.HCM

Qua phiếu yêu cầu tới văn phòng đất đai

Nộp phiếu yêu cầu cũng cấp dữ liệu đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất:

Căn cứ vào Điều 122 Luật Đất đai năm 2013 thì:

“Điều 122. Quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai

1. Thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thì có giá trị pháp lý như trong hồ sơ dạng giấy.

2. Cơ sở dữ liệu đất đai là tài sản của Nhà nước phải được bảo đảm an ninh, an toàn chặt chẽ; nghiêm cấm mọi hành vi truy cập trái phép, phá hoại, làm sai lệch thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu về thông tin, dữ liệu đất đai được khai thác, sử dụng qua cổng thông tin đất đai ở trung ương, địa phương và phải nộp phí; khi thực hiện khai thác thông tin, dữ liệu đất đai phải thực hiện đúng quy định của pháp luật.”

Như vậy, trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu về thông tin, dữ liệu đất đai được khai thác, sử dụng qua cổng thông tin đất đai ở trung ương, địa phương và phải nộp phí; khi thực hiện khai thác thông tin, dữ liệu đất đai phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. Do đó, bạn có thể nộp Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC ban hành kèm theo Thông tư số: 34/2014/TT-BTNMT ngày 30.6.2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cách tra cứu quy hoạch đất thông qua các thông tin tra và có thể yêu cầu cung cấp gồm: Danh mục dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu đất đai; Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; Khung giá đất, bảng giá đất đã công bố; Thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; Các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

Thông qua GCNQSDĐ của các mảnh đất bên cạnh

Hiện nay, cũng có rất nhiều người dân hay sử dụng và truyền tai nhau cách thức này, đó là xem thông tin sơ đồ thửa đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của những thửa đất bên cạnh thửa đất đang muốn tra, mà vừa được cấp GCNQSDĐ. Trên đó, bạn có thể dễ dàng có được thông tin sau: Thông tin về chỉ giới Hành lang an toàn giao thông, thông tin về đường quy hoạch rộng bao nhiêu, và một số thông tin khác.

Trên đây là tổng hợp những cách tra cứu thông tin quy hoạch thửa đất giúp bạn đảm bảo mua đất không “dính” quy hoạch hoặc các vấn đề pháp lý khác. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các thông tin tư vấn bất động sản tại Homedy để cập nhật thông tin chính xác và kịp thời.

Theo Homedy Blog Tư vấn

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ