Phong Thuỷ

Có thể bắt buộc giao dịch qua ngân hàng khi mua, bán, cho thuê bất động sản

Trong chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, cho biết việc hoàn thiện quy định pháp luật là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy công tác phòng chống rửa tiền nói riêng và phòng, chống tham nhũng nói chung.

có thể bắt buộc giao dịch qua ngân hàng khi mua, bán, cho thuê bất động sản

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản và phân định phù hợp với hoạt động của các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.

Ủy ban Kinh tế đề nghị Cơ quan soạn thảo quan tâm một số nội dung sau: Nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa các dữ liệu để phát hiện các giao dịch đáng ngờ và dấu hiệu tội phạm;

Nghiên cứu việc bổ sung quy định bắt buộc giao dịch qua ngân hàng đối với các hoạt động như mua, bán, cho thuê bất động sản; mua, bán sáp nhập doanh nghiệp…

Bổ sung quy định về việc quản lý, quyền sử dụng thông tin dữ liệu thu được từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bổ sung quy định về bảo mật và công bố thông tin trong quá trình thực hiện phòng, chống rửa tiền phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Dự thảo Luật đã quy định nhiều biện pháp phòng, chống rửa tiền, từ đó  gắn với quyền và trách nhiệm của nhiều cá nhân, tổ chức, do vậy cần rà soát để quy định chặt chẽ nhưng cũng không để lợi dụng, lạm dụng quyền hạn; có quy trình thực hiện đầy đủ, chặt chẽ; có cơ chế thanh tra, kiểm tra. Ngoài ra, cần cân nhắc quy định về hình thức, phương thức lưu trữ hồ sơ, tài liệu cho phù hợp.

Tiếp tục rà soát, chỉnh lý kỹ thuật lập pháp dự thảo Luật. Trong đó lưu ý các khái niệm về rửa tiền; bổ sung khái niệm “dấu hiệu đáng ngờ”; giải thích thuật ngữ “tổ chức tài chính”; làm rõ hơn khái niệm về sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới sáng tạo… trong dự thảo Luật.

Minh Anh

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top Car News Car News