Phong Thuỷ

Công ty Thiên Vương Hội An chưa từng có doanh thu vẫn được giao 34.000m2 đất làm dự án

Tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định về việc thu hồi đất, giao cho Công ty TNHH Thiên Vương Hội An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Đông Bắc (giai đoạn 2) tại phường Sơn Phong và phường Cẩm Châu (TP Hội An, Quảng Nam).

công ty thiên vương hội an chưa từng có doanh thu vẫn được giao 34.000m2 đất làm dự án

Tỉnh Quảng Nam giao 34.222,1 m2, bao gồm toàn bộ diện tích thu hồi và 10.945,3 m2 đất được UBND TP Hội An thu hồi cho Công ty TNHH Thiên Vương Hội An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Đông Bắc (giai đoạn 2).

Trong đó, đất giao thu tiền sử dụng đất (đất ở khai thác) là 11.568,3 m2; đất giao không thu tiền sử dụng đất là 22.653 m2 (đất công cộng 306,63 m2; đất tái định cư 7.531,74 m2; đất hạ tầng kỹ thuật, giao thông là 14.815,43 m2).

Đối với đất giao có thu tiền sử dụng đất, thời hạn là 50 năm kể từ ngày ký quyết định giao đất; người mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng đất ở phân lô được sử dụng ổn định lâu dài. Còn đất giao không thu tiền sử dụng đất, khi kết thúc dự án, chủ đầu tư phải bàn giao cho địa phương quản lý.

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ cho phép Công ty Thiên Vương Hội An chuyển nhượng sử dụng đất sau khi đã hoàn thành hạ tầng theo quy hoạch chi tiết (1/500) và được Sở Xây dựng có ý kiến chấp thuận bằng văn bản.

công ty thiên vương hội an chưa từng có doanh thu vẫn được giao 34.000m2 đất làm dự án

Về Công ty TNHH Thiên Vương Hội An, dù được thành lập ngày 3/6/2019, nhưng tới 2021, nghĩa là sau 3 năm hoạt động liên tiếp, công ty chưa hề phát sinh doanh thu. Song song với đó chi phí hoạt động cũng không hề lớn cho thấy quy mô hoạt động là khiêm tốn. Vì vậy, năm 2021, công ty chỉ lỗ gần 256 triệu đồng.

Quy mô vốn cũng rất khiêm tốn. Tại ngày 31/12/2019, vốn chủ sở hữu công ty được xác định là… 1 đồng, sau đó tăng lên 45,9 tỷ đồng hồi cuối năm 2020 và vọt lên 106 tỷ đồng hồi cuối năm 2021.

Công ty Cổ phần Thiên Vương Group (Thiên Vương Group), cổ đông lớn nhất của Thiên Vương Hội An cũng không có bức tranh tài chính sáng sủa hơn là mấy. Thiên Vương Group thành lập trong năm 2010 nhưng cho tới ngày 31/12/2021, vốn chủ sở hữu của công ty chỉ đạt… 3,3 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với vốn chủ sở hữu của Thiên Vương Hội An (106 tỷ đồng).

Trong 4 năm gần đây (từ 2018 đến 2021), cũng giống như Thiên Vương Hội An, Thiên Vương Group ghi nhận doanh thu 0 đồng và các khoản thua lỗ tí hon, chỉ là 1,9 tỷ đồng (năm 2018), 397 triệu đồng (năm 2019), 31,4 triệu đồng (năm 2020) và 4,5 triệu đồng (năm 2021).

Đáng chú ý nhất lại chính là việc dự án Khu dân cư Đông Bắc đã nằm trong danh sách tài sản đảm bảo.

Cụ thể, ngày 25/9/2021, Công ty Thiên Vương Hội An ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritimebank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Trung tâm khách hàng doanh nghiệp lớn.

Tài sản thế chấp là: “toàn bộ quyền đòi nợ, khoản phải thu, quyền yêu cầu thanh toán khác thuộc quyền sở hữu của Bên thế chấp từ việc chuyển nhượng tối thiểu 2,3ha đất ở tại dự án Khu dân cư Đông Bắc thành phố Hội An phát sinh từ các Hợp đồng mua bán/ đặt cọc được ký giữa Công ty TNHH Thiên Vương Hội An và Bên có nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng thế chấp quyền đòi nợ số 584./2021/HĐTC”.

Cùng ngày, hai bên ký hợp đồng số 583/2021/HĐTC. Tài sản đảm bảo là: “toàn bộ lợi ích thu được bao gồm: tất cả các khoản phải thu, quyền thụ hưởng bảo hiểm, toàn bộ các khoản phí mà Chủ đầu tư thu được trong quá trình đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Đông Bắc thành phố Hội An bao gồm nhưng không giới hạn các quyền khai thác, quyền chuyển nhượng dự án, quyền quản lý, quyền sử dụng các khoản phải thu, quyền hưởng lợi, các khoản phải thu hiện tại và trong tương lai phát sinh thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Đông Bắc thành phố Hội An, phường Sơn Phong, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, Quảng Nam”.

Thành Nam

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top Car News Car News