Nhà Đất

Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai chuẩn, mới nhất 2022

Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai là văn bản không thể thiếu trong quá trình giải quyết được vấn đề liên quan tới nhà cửa, đất đai, hay các thủ tục khiếu nại, tranh chấp bất động sản.

Cách viết đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân địa phương tại xã, phường, thị trấn nơi có đất đang xảy ra tranh chấp.

  Trình bày sự việc: Người viết đơn ghi lại đầy đủ sự việc dẫn đến tranh chấp đất đai giữa các bên tranh chấp đất đai theo tiến trình thời gian từ trước tới sau. Trong đó, cần nêu rõ hành vi của đối tượng có hành vi dẫn tới tranh chấp như lấn, chiếm (nếu có). Đồng thời, trình bày sự việc đã tự hòa giải hoặc thông qua hòa giải viên tại cơ sở (nếu có).

  Nêu yêu cầu giải quyết: Tùy tình hình tranh chấp trên thực tế mà người viết đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai sẽ nêu yêu cầu tương ứng. Tuy nhiên, hầu hết người đề nghị đều có yêu cầu tổ chức hòa giải để xác định diện tích đất tranh chấp thuộc về ai (xác định ai có quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tranh chấp).

  Tài liệu kèm theo (nếu có) gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp (Sổ đỏ, Sổ hồng); hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất đai khác; văn bản thể hiện ý kiến của người biết rõ về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đai.

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai chuẩn 2022

Nhằm giúp người đang tranh cấp có thể giải quyết được vấn đề liên quan đến nhà cửa, đất đai, thực hiện nhanh chóng các thủ tục khiếu nại, dưới đây Homedy sẽ cung cấp Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai để bạn tham khảo.

đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai chuẩn, mới nhất 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., … ngày…tháng … năm 2022

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn): ………………………

Họ và tên tôi là: ……………………………Sinh ngày: …………………………………………

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân:………… Ngày cấp:……………..nơi cấp:………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với ông (bà): …………………….. Nơi ở: ………………………………………………..

Nội dung chi tiết sự việc tranh chấp đất đai như sau:

……………………………………………………………………………………

Cho tới hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thể hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai đã được nêu bên trên. Do vậy, gia đình tôi làm đơn này đề nghị Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) … tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi đối với thửa đất số……….Loại đất………………………hạng đất…………………….. địa chỉ …………….

Yêu cầu cụ thể:

  Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành đo đạc lại diện tích và ranh giới thửa đất.

  Lập biên bản hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên chúng tôi.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét và sớm giải quyết  cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm theo: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

NGƯỜI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(ký và ghi họ tên)

Lưu ý khi hòa giải tranh chấp đất đai

đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai chuẩn, mới nhất 2022

  Hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất là bắt buộc, nếu không hòa giải sẽ không khởi kiện hoặc gửi đơn đề nghị  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện giải quyết được (căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP và khoản 2 Điều 202 Luật Đất đai năm 2013).

  Hội đồng hòa giải chỉ đưa ra hướng dẫn nhằm giúp đỡ các bên tranh chấp đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn chứ không có quyền quyết định bên đúng sai.

  Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai.

  Kết quả hòa giải là hòa giải thành hoặc không thành. Kết quả phải được lập biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất xảy ra tranh chấp (theo Khoản 4 Điều 202 Luật Đất đai 2013).

  Nếu hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới của thửa đất, thay đổi về người sử dụng đất thì UBND địa phương sẽ gửi biên bản hòa giải tới Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với tranh chấp đất đai giữa cá nhân hộ gia đình với nhau.

  Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ trình UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc TW quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và tiến hành cấp mới Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng).

  Căn cứ theo khoản 3 Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, các bên có quyền thay đổi ý kiến của mình. Cụ thể, sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tạo lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản với nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hay không thành

Theo Homedy Blog Tư vấn

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ