Phong Thuỷ

Lạng Sơn chưa tuân thủ Luật Xây dựng khi duyệt quy hoạch dự án rộng 690ha

Bộ Xây dựng vừa cho ý kiến về nội dung Quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là QHPK).

Theo Bộ Xây dựng, đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1055 năm 2010 và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Lạng Sơn đến năm 2025 được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1187/QĐ-UBND, trong đó xác định khu vực lập QHPK Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại xã Quảng Lạc TP Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc là khu vực đồi núi, không nằm trong khu vực phát triển của Khu kinh tế Đồng Đăng – Lạng Sơn và của TP Lạng Sơn; chưa xác định ranh giới, tính chất và quy mô dân số.

lạng sơn chưa tuân thủ luật xây dựng khi duyệt quy hoạch dự án rộng 690ha

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Nhiệm vụ QHPK Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc là chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên.

“Do đó, việc lập QHPK khu vực nêu trên là chưa phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2030 và điều chỉnh Quy hoạch chung TP Lạng Sơn đến năm 2025”, Bộ Xây dựng cho biết.

Cũng theo Bộ Xây dựng, việc UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP. Lạng Sơn đến năm 2025 (Quyết định số 1543 ngày 12/8/2020) trong đó có nội dung điều chỉnh chưa phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2030, cũng như việc UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Nhiệm vụ QHPK (Quyết định số 738 ngày 26/04/2022) là chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên, không đảm bảo sự đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch và chưa tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND Lạng Sơn sớm lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2030 (trên cơ sở văn bản số 490 ngày 6/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh một số quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn), làm cơ sở lập điều chỉnh Quy hoạch chung TP Lạng Sơn và các QHPK, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, vào tháng 4/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỷ lệ 1/2000 (Quyết định số 738/QĐ-UBND, ngày 26/4/2022).

Phạm vi quy hoạch thuộc xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc. Ranh giới như sau: Phía Bắc: giáp đất rừng sản xuất thôn Quảng Hồng 3 xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn và đất rừng sản xuất xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc. Phía Nam: giáp xã Vân Thủy huyện Chi Lăng và xã Tân Thành huyện Cao Lộc. Phía Đông: giáp đường Quốc lộ 1A, đất rừng sản xuất xã Yên Trạch, Cao Lộc. Phía Tây: giáp đường tỉnh ĐT.234.

Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch: khoảng 690,3 ha; Quy mô dân số dự kiến khoảng: 6.000 – 11.000 người.

Mục tiêu dự án theo đó nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung TP Lạng Sơn đến năm 2025 và đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Dự án hình thành gồm tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị hài hòa với cảnh quan tự nhiên, đầy đủ các tiện ích tạo thành điểm đến hấp dẫn về du lịch; bố trí, thiết lập các quỹ đất thích hợp cho khai thác phát triển khu dân cư, hình thành hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đây cũng là cơ sở để mời gọi thu hút đầu tư, lập quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất theo quy định…

An Tú

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top Car News Car News