Người tuổi Thân chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Thân?

Trong các bài trước, chúng tôi đã giới thiệu về cách tính tuổi xông nhà Tết Canh Tý 2020 hợp với năm và ngày xông nhà. Tuy nhiên, đối với từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, người xông nhà còn cần hợp với tuổi gia chủ mới thật tốt. Vì vậy chúng tôi tính toán và tổng hợp lại các tuổi tốt xông nhà hợp với năm mới, ngày xông nhà (mùng 1 và mùng 6 Tết là ngày đi làm chính thức) và từng tuổi gia chủ để bạn đọc dễ tra cứu. Chúng tôi cũng tính luôn cả tuổi tương đối tốt (trên trung bình) cho hai ngày mùng 1 và mùng 6 Tết Canh Tý 2020 để bạn đọc rộng đường lựa chọn.

Riêng về hợp tuổi gia chủ, chúng tôi chỉ tính tuổi tốt. Nếu người nào không tìm được người tuổi tốt, chỉ cần loại trừ người tuổi xấu (can, chi xung khắc) là được. Mặt khác, chỉ cần người xông đất hợp với năm, ngày hoặc tuổi gia chủ đã là tốt rồi, nếu được đủ các yếu tố trên thì càng tốt.

chọn tuổi xông nhà cho người tuổi Thân, chọn tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Thân, chọn tuổi xông nhà người tuổi Thân, tuổi xông nhà tốt, tuổi tốt xông nhà tết Canh Tý 2020

Tuổi xông nhà mùng 1 Tết Canh Tý 2020

2. Tuổi khá (trên trung bình):

- Đinh Mão 1927, 1987

- Đinh Tị 1917, 1977

- Mậu Tý 1924, 1984

- Mậu Dần 1938, 1998

- Kỷ Mão 1939, 1999

- Kỷ Tị 1929, 1989

- Canh Tý 1900, 1960

- Canh Dần 1950, 2010.

(kiêng các tuổi có hàng Can là Giáp, Bính, Tân, Quý và hàng Chi là Ngọ, Dậu).

1. Tuổi tốt:

- Nhâm Dần: 1962;

- Ất Tị: 1905, 1965;

- Đinh Mùi: 1907, 1967;

- Mậu Thân: 1908, 1968;

- Canh Tuất: 1910, 1970;

- Nhâm Tý: 1912, 1972;

- Ất Mão: 1915, 1975;

- Kỷ Mùi: 1919, 1979;

- Canh Thân: 1920, 1980;

- Nhâm Tuất: 1922, 1982;

- Ất Sửu: 1925, 1985;

- Mậu Thìn: 1928, 1988;

- Nhâm Thân: 1932, 1992;

- Ất Hợi: 1935, 1995;

- Đinh Sửu: 1937, 1997;

- Canh Thìn: 1940, 2000;

- Đinh Hợi: 1947, 2007;

- Kỷ Sửu: 1949, 2009;

- Nhâm Thìn: 1952, 1912;

- Ất Mùi: 1955, 2015;

- Mậu Tuất: 1958;

- Kỷ Hợi: 1959.

Trong đó các tuổi Nhâm Tuất: 1922, 1982; Ất Sửu: 1925, 1985; Nhâm Thân: 1932, 1992; Ất Hợi: 1935, 1995; Nhâm Thìn: 1952, 1912; Ất Mùi: 1955, 2015 tốt nhất vì được cả Can và Chi.

Tuổi tốt xông nhà ngày mùng 6 Tết Canh Tý 2020

2. Tuổi khá (trên trung bình):

- Canh Tý: 1900, 1960;

- Canh Tuất: 1910, 1970

- Nhâm Tý: 1912, 1972

- Nhâm Tuất: 1922, 1982;

- Tân Mão: 1951, 2011;

- Tân Mùi: 1931, 1991;

- Tân Dậu: 1921, 1981;

- Tân Hợi: 1911, 1971;

- Quý Mão: 1903, 1963;

- Quý Mùi: 1943, 2003;

- Quý Dậu: 1933, 1993;

- Quý Hợi: 1923, 1983

(Kiêng các tuổi có các Can: Giáp, Bính, Mậu; và các Chi: Ngọ, Dần).

1. Tuổi tốt:

- Tân Sửu: 1961;

- Ất Tị: 1905, 1965;

- Đinh Mùi: 1907, 1967;

- Quý Sửu: 1913, 1973;

- Ất Mão: 1975;

- Đinh Tị: 1977;

- Canh Thân: 1920, 1980;

- Ất Sửu: 1925, 1985;

- Đinh Mão: 1927, 1987;

- Kỷ Tị: 1929, 1989;

- Nhâm Thân: 1932, 1992;

- Ất Hợi: 1935, 1995;

- Đinh Sửu: 1937, 1997;

- Canh Thìn: 1940, 2000;

- Tân Tị: 1941, 2001;

- Ất Dậu: 1945, 2005;

- Đinh Hợi: 1947, 2007;

- Kỷ Sửu: 1949, 2009;

- Nhâm Thìn: 1952, 2012;

- Quý Tị: 1953, 2013;

- Ất Mùi: 1955, 2015;

- Đinh Dậu: 1957;

Trong đó, những tuổi Ất Tị: 1905, 1965; Đinh Tị: 1977; Ất Sửu: 1925, 1985; Đinh Sửu: 1937, 1997 là tốt nhất vì được cả can và chi.

chọn tuổi xông nhà cho người tuổi Thân, chọn tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Thân, chọn tuổi xông nhà người tuổi Thân, tuổi xông nhà tốt, tuổi tốt xông nhà tết Canh Tý 2020

Tuổi tốt hợp gia chủ tuổi Thân: xung Dần, hợp Hợi, Tý, Thìn:

1. Giáp Thân - 1944, 2004 (Giáp khắc Mậu và Canh, hợp Kỷ) hợp tuổi: Ất Hợi (1935, 1995), Đinh Hợi (1947, 2007), Kỷ Hợi (1959), Tân Hợi (1911, 1971), Quý Hợi (1923, 1983), Giáp Tý (1924, 1984), Bính Tý (1936, 1996), Nhâm Tý (1912, 1972), Giáp Thìn (1964), Bính Thìn (1916, 1976), Nhâm Thìn (1952, 2012), Kỷ Sửu (1949, 2009), Kỷ Mão (1939, 1999), Kỷ Tị (1929, 1989), Kỷ Mùi (1919, 1979), Kỷ Dậu (1909, 1969);

2. Bính Thân - 1956, 2016 (Bính khắc Canh và Nhâm, hợp Tân) hợp tuổi: Ất Hợi (1935, 1995), Đinh Hợi (1947, 2007), Kỷ Hợi (1959), Tân Hợi (1911, 1971), Quý Hợi (1923, 1983), Giáp Tý (1924, 1984), Bính Tý (1936, 1996), Mậu Tý (1948, 2008), Giáp Thìn (1964), Bính Thìn (1916, 1976), Mậu Thìn (1928, 1988), Tân Sửu (1961), Tân Mão (1951, 2011), Tân Tị (1941, 2001), Tân Mùi (1931, 1991), Tân Dậu (1921, 1981);

3. Mậu Thân - 1908, 1968 (Mậu khắc Giáp, Nhâm, hợp Quý) hợp tuổi: Ất Hợi (1935, 1995), Đinh Hợi (1947, 2007), Kỷ Hợi (1959), Tân Hợi (1911, 1971), Quý Hợi (1923, 1983), Mậu Tý (1918, 1978), Bính Tý (1936, 1996), Canh Tý (1960), Mậu Thìn (1928, 1988), Bính Thìn (1916, 1976), Canh Thìn (1940, 2000), Quý Sửu (1913, 1973), Quý Mão (1963), Quý Tị (1953, 2013), Quý Mùi (1943, 2003), Quý Dậu (1933, 1993);

4. Canh Thân - 1920, 1980 (Canh khắc Bính, Giáp, hợp Ất) hợp tuổi: Ất Hợi (1935, 1995), Đinh Hợi (1947, 2007), Kỷ Hợi (1959), Tân Hợi (1911, 1971), Quý Hợi (1923, 1983), Mậu Tý (1918, 1978), Canh Tý (1960), Nhâm Tý (1912, 1972), Mậu Thìn (1928, 1988), Canh Thìn (1940, 2000), Nhâm Thìn (1952, 2012), Ất Sửu (1925, 1985), Ất Mão (1915, 1975), Ất Tị (1965), Ất Mùi (1955, 2015), Ất Dậu (1945, 2005);

5. Nhâm Thân - 1932, 1992 (Nhâm khắc Mậu, Bính, hợp Đinh) hợp tuổi: Ất Hợi (1935, 1995), Đinh Hợi (1947, 2007), Kỷ Hợi (1959), Tân Hợi (1911, 1971), Quý Hợi (1923, 1983), Giáp Tý (1924, 1984), Nhâm Tý (1912, 1972), Canh Tý (1960), Giáp Thìn (1964), Nhâm Thìn (1952, 2012), Canh Thìn (1940, 2000), Đinh Sửu (1937, 1997), Đinh Mão (1927, 1987), Đinh Tị (1917, 1977), Đinh Mùi (1907, 1967), Đinh Dậu (1957)./.


Nguồn: http://reatimes.vn/nguoi-tuoi-than-chon-tuoi-nao-xong-nha-nam-canh-ty-2020-20200112165816348.html

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bí kíp trang trí tivi đẹp, hợp phong thủy

Trang trí tivi, những mẫu kệ tivi đẹp luôn là vấn đề được nhiều gia chủ quan tâm, chú trọng trong quá trình hoàn thiện nội thất nhà ở. Không chỉ là thiết... Xem thêm »

Những lưu ý khi bố trí cầu thang tránh gặp lỗi phong thủy

Khi xây dựng một căn nhà mới ai cũng mong những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình, do đó việc xem phong thủy cầu thang nhà ở là điều bạn không... Xem thêm »

Hút lộc vào nhà nhờ treo đồng hồ theo phong thủy chuẩn chỉnh

Treo đồng hồ theo phong thủy như thế nào để thu hút vận may, rước tài lộc vào nhà là điều được nhiều người quan tâm, tìm hiểu. Ngoài chức năng và tính... Xem thêm »

Cách xác định hướng nhà hợp tuổi Tân Mùi chuẩn phong thủy nhất?

Một ngôi nhà chất lượng không chỉ đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình, mà còn phải đáp ứng được các yếu tố về phong thủy. “Có... Xem thêm »

Tuổi làm nhà năm 2021: Tuổi nào đẹp, tuổi nào phạm Tam Tai, Hoang Ốc, Kim lâu?

Xem tuổi làm nhà năm 2021 hiện là vấn đề được nhiều người quan tâm, tìm hiểu. Bởi lẽ, theo khoa học phong thủy, nếu xây nhà hợp tuổi sẽ mang lại cho... Xem thêm »

Tiểu cảnh sân vườn là gì? Thiết kế tiểu cảnh sao cho đẹp và chuẩn phong thủy?

Tiểu cảnh sân vườn là một thiết kế sân vườn thu nhỏ, sân vườn "mini" tạo khoảng xanh mát mắt và điểm nhấn sinh động cho không gian sống, đặc biệt là nhà... Xem thêm »

Những lưu ý khi đặt cầu thang trong nhà để đảm bảo phong thuỷ

Trong phong thủy, cầu thang là một phần xương thiết yếu của ngôi nhà, là nơi liên kết giữa các tầng nhà. Do đó, cần phải xây dựng kỹ lưỡng theo đúng chuẩn... Xem thêm »

Bày bàn thờ ngày Tết như thế nào để rước may mắn, tài lộc vào nhà?

Xưa nay, việc bày bàn thờ ngày Tết như thế nào cho chuẩn phong thủy để thu hút nhiều tài lộc, may mắn vào nhà trong năm mới là điều mà các gia... Xem thêm »