Phong Thuỷ

Phú Yên: Ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi tự ý tách thửa, phân lô bán nền

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS). Theo UBND tỉnh Phú Yên, thời gian qua, thị trường BĐS trên địa bàn có những chuyển biến tích cực, môi trường đầu tư từng bước được cải thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư. Qua đó, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, tạo nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Phú Yên cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thị trường BĐS phát triển chưa thực sự an toàn, bền vững.

Do đó, để khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian qua và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn.

Đồng thời, tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo đúng quy định pháp luật, thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất 20% để đảm bảo nhu cầu phát triển nhà ở xã hội.

phú yên: ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi tự ý tách thửa, phân lô bán nền

Phú Yên: Ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi tự ý tách thửa, phân lô bán nền.

UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi, rà soát và thực hiện đăng tải công khai thông tin các đồ án quy hoạch xây dựng, chương trình/kế hoạch phát triển đô thị, chương trình/kế hoạch/dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh lên Trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện công tác tổng hợp báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường BĐS định kỳ theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến của thị trường BĐS. Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh BĐS theo thẩm quyền.

Song song đó, Sở Xây dựng phải kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch BĐS, tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới BĐS nhằm kịp thời phát hiện và tham mưu đề xuất xử lý hiện tượng đầu cơ gây tình trạng sốt giá bất thường trên địa bàn; quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư kinh doanh BĐS, nhất là BĐS hình thành trong tương lai.

Chỉ thị của UBND tỉnh Phú Yên nêu rõ yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đối với các dự án có sử dụng đất nói chung và dự án kinh doanh BĐS nói riêng trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở này có trách nhiệm xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường phải phối hợp kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất và pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường; có biện pháp quản lý ngăn chặn việc chia tách, phân lô bán nền không đúng quy định.

Đồng thời, phối hợp chấn chỉnh hành vi mua bán trao tay, thổi giá gây nhiễu loạn trong hoạt động giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, công trình, tài sản gắn liền trên đất

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu phải nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Đồng thời, tham mưu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh BĐS; tham mưu, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết trong các thủ tục về đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án nhà ở, kinh doanh BĐS để hỗ trợ đa dạng nguồn cung.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu phải xử lý nghiêm tình trạng quảng cáo trên các trang thông tin điện tử tổng hợp đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện việc quảng cáo các dự án, địa điểm đất chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc không đủ điều kiện thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Đối với UBND huyện, thành phố, UBND tỉnh Phú Yên đề cập phải xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng tự ý phân lô, tách thửa, xây dựng các công trình trái phép, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất; kịp thời kiểm tra ngăn chặn các thông tin, hình thức rao bán, quảng cáo thổi phồng các dự án chưa thực hiện đầy đủ quy trình thủ tục, chưa thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định.

Hồng Hà

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top Car News Car News