Phong Thuỷ

Tìm hiểu về ngày Hoàng Đạo, ngày Hắc Đạo, giờ Hoàng Đạo, giờ Hắc Đạo

Trong thiên văn cổ đại, Hoàng Đạo nghĩa là quỹ đạo chuyển động của mặt trời mà các nhà khoa học đã phám phá ra. Qua quỹ đạo chuyển động đó, ta có thể nhìn thấy đường đi của mặt trời trong một năm có những khoảng cách khác nhau, tạo nên sự phân chia cảu các mùa và khí tiết. Thuyết nhị thập bát tú cũng có nguồn xuất phát từ Hoàng đạo.

Tìm hiểu về Hoàng Đạo, Hắc Đạo

Theo tín ngưỡng của người xưa, mặt trời tức là ông Trời- là vị thần tối cao tạo ra muôn loài. Mọi vật, mọi việc, mọi quy luật trên thế gian đều là do ngài quyết định và đều nằm dưới quyền kiểm soát của ngài. Từng chặng đường đi của ông Trời đều có các vị thần hộ mạnh, mỗi vị thần chính là một ngôi sao sáng trên bầu trời. Có vị thần thiện cũng có vị thần ác, mỗi thần đều được ông Trời giao phó cho một nhiệm vụ quan trọng. Chính vì thế mà trong 12 giờ có 12 vị Thần sát luân phiên nhau làm nhiệm vụ, mỗi vị đảm nhận một ngày trong tháng trong năm. Đường đi của các thần thiện được gọi là Hoàng đạo còn đường thần ác đi chính là Hắc đạo.

tìm hiểu về ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo

Ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo là gì?

Tìm hiểu về ý nghĩa ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo:

Ngày hoàng đạo là gì?

Như đã nói ở trên, ngày hoàng đạo chính là ngày mà thần thiện phát huy tối đa năng lực của mình để thực hiện nhiệm vụ ông Trời giao phó. Người ta tin rằng, những việc khởi đầu vào ngày Hoàng đạo sẽ được các sao tốt soi sáng, giúp mọi việc tiến triển may mắn, thuận lợi hơn. Đó cũng là lý do tại sao người Việt thường xem ngày tốt để tiến hành những việc quan trọng như cưới xin, ăn hỏi, xây nhà, mua xe…

Ngày hắc đạo là gì?

Theo quan niệm dân gian, ngày hắc đạo là ngày mà thần ác chú tìm. Với một sức mạnh tối cao, không ai có thể ngăn cản được thần ác hoành hành. Vì thế trong ngày hắc đạo, mọi người thường tránh làm những việc quan trọng nhưu động thổ, xây nhà cửa…nếu không sẽ gặp phải rắc rối và kết quả cũng không được như ý muốn.

Giờ hoàng đạo là gì? Giờ hắc đạo là gì?

Giờ hoàng đạo là khung thời gian mà thần tốt cai quản, trong khung giờ đó làm việc sẽ đạt được kết quả tốt đẹp và suôn sẻ hơn. Trái ngược với giờ hoàng đạo là giờ hắc đạo, đây là các giờ mà vị thần ác ngự trị, năng lượng âm nhiều hơn dương.

Trong một ngày có nhiều giờ hoàng đạo và nhiều giờ hắc đạo. Mỗi ngày sẽ có khung giờ hoàng đạo và hắc đạo khác nhau. Nếu cần làm việc lớn trong ngày đó, mời bạn tra cứu trực tiếp lại: Lịch năm 2022

Ngày hoàng đạo năm 2022

tìm hiểu về ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo

Tổng hợp ngày hoàng đạo các tháng trong năm 2022

Ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2022

Chủ Nhật: 2/1/2022 tức 30/11/2021 âm lịch

Thứ Ba: 4/1/2022 tức 2/12/2021 âm lịch

Thứ Sáu: 7/1/2022 tức 5/12/2021 âm lịch

Chủ Nhật: 9/1/2022 tức 7/12/2021 âm lịch

Thứ Hai: 10/1/2022 tức 8/12/2021 âm lịch

Thứ Năm: 13/1/2022 tức 11/12/2021 âm lịch

Thứ Sáu: 14/1/2022 tức 12/12/2021 âm lịch

Chủ Nhật: 16/1/2022 tức 14/12/2021 âm lịch

Thứ Tư: 19/1/2022 tức 17/12/2021 âm lịch

Thứ Sáu: 21/1/2022 tức 19/12/2021 âm lịch

Thứ bảy: 22/1/2022 tức 20/12/2021 âm lịch

Thứ Ba: 25/1/2022 tức 23/12/2021 âm lịch

Thứ Tư: 26/1/2022 tức 24/12/2021 âm lịch

Thứ Sáu: 28/1/2022 tức 26/12/2021 âm lịch

Thứ Hai: 31/1/2022 tức 29/12/2021 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 2 năm 2022

Thứ Tư: 2/2/2022 tức 2 âm lịch

Thứ Sáu:  4/2/2022 tức 4 âm lịch

Thứ bảy:  5/2/2022 tức 5 âm lịch

Thứ Ba:  8/2/2022 tức 8 âm lịch

Thứ Tư:  9/2/2022 tức 9 âm lịch

Thứ Sáu:  11/2/2022 tức 11 âm lịch

Thứ Hai:  14/2/2022 tức 14 âm lịch

Thứ Tư:  16/2/2022 tức 16 âm lịch

Chủ Nhật:  6/2/2022 tức 6 âm lịch

Thứ Năm:  17/2/2022 tức 17 âm lịch

Chủ Nhật:  20/2/2022 tức 20 âm lịch

Thứ Hai:  21/2/2022 tức 21 âm lịch

Thứ Tư:  23/2/2022 tức 23 âm lịch

Thứ bảy:  26/2/2022 tức 26 âm lịch

Thứ Hai:  28/2/2022 tức 28 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 3 năm 2022

Thứ ba: 1/3/2022 tức 29/1/2022 âm lịch

Thứ năm:  3/3/2022 tức 1/2/2022 âm lịch

Chủ nhật: 6/3/2022 tức 4/2/2022 âm lịch

Thứ hai: 7/3/2022 tức 5/2/2022 âm lịch

Thứ tư: 9/3/2022 tức 7/2/2022 âm lịch

Thứ bảy: 12/3/2022 tức 10/2/2022 âm lịch

Thứ hai: 14/3/2022 tức 12/2/2022 âm lịch

Thứ ba: 15/3/2022 tức 13/2/2022 âm lịch

Thứ sáu: 18/3/2022 tức 16/2/2022 âm lịch

Thứ bảy: 19/3/2022 tức 17/2/2022 âm lịch

Thứ hai: 21/3/2022 tức 19/2/2022 âm lịch

Thứ năm: 24/3/2022 tức 22/2/2022 âm lịch

Thứ bảy: 26/3/2022 tức 24/2/2022 âm lịch

Chủ nhật: 27/3/2022 tức 25/2/2022 âm lịch

Thứ tư: 30/3/2022 tức 28/2/2022 âm lịch

Thứ năm: 31/3/2022 tức  29/2/2022 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 4 năm 2022

Thứ Sáu:1/4/2022  tức 1/3/2022 âm lịch

Thứ bảy: 2/4/2022  tức 2/3/2022 âm lịch

Thứ Hai:4/4/2022  tức 4/3/2022 âm lịch

Thứ Năm:7/4/2022  tức 7/3/2022 âm lịch

Thứ bảy:9/4/2022  tức 9/3/2022 âm lịch

Chủ Nhật:10/4/2022  tức 10/3/2022 âm lịch

Thứ Tư:13/4/2022  tức 13/3/2022 âm lịch

Thứ Năm:14/4/2022  tức 14/3/2022 âm lịch

Thứ bảy:16/4/2022  tức 16/3/2022 âm lịch

Thứ Ba:19/4/2022  tức 19/3/2022 âm lịch

Thứ Năm:21/4/2022  tức 21/3/2022 âm lịch

Thứ Sáu:22/4/2022  tức 22/3/2022 âm lịch

Thứ Hai:25/4/2022  tức 25/3/2022 âm lịch

Thứ Ba:26/4/2022  tức 26/3/2022 âm lịch

Thứ Năm:28/4/2022  tức 28/3/2022 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 5 năm 2022

Thứ Ba:3/5/2022 tức 3/4/2022 âm lịch

Thứ Năm:5/5/2022 tức 5/4/2022 âm lịch

Thứ Sáu:6/5/2022 tức 6/4/2022 âm lịch

Thứ Hai:9/5/2022 tức 9/4/2022 âm lịch

Thứ Ba:10/5/2022 tức 10/4/2022 âm lịch

Thứ Năm:12/5/2022 tức 12/4/2022 âm lịch

Chủ Nhật:15/5/2022 tức 15/4/2022 âm lịch

Thứ Ba:17/5/2022 tức 17/4/2022 âm lịch

Thứ Tư:18/5/2022 tức 18/4/2022 âm lịch

Thứ bảy:21/5/2022 tức 21/4/2022 âm lịch

Chủ Nhật:22/5/2022 tức 22/4/2022 âm lịch

Thứ Ba:24/5/2022 tức 24/4/2022 âm lịch

Thứ Sáu:27/5/2022 tức 27/4/2022 âm lịch

Chủ Nhật:29/5/2022 tức 29/4/2022 âm lịch

Thứ Ba:31/5/2022 tức 2/5/2022 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 6 năm 2022

Thứ Tư:1/6/2022 tức 3/5/2022 âm lịch

Thứ bảy:4/6/2022 tức 6/5/2022 âm lịch

Chủ Nhật:5/6/2022 tức 7/5/2022 âm lịch

Thứ Ba:7/6/2022 tức 9/5/2022 âm lịch

Thứ Sáu:10/6/2022 tức 12/5/2022 âm lịch

Chủ Nhật:12/6/2022 tức 14/5/2022 âm lịch

Thứ Hai:13/6/2022 tức 15/5/2022 âm lịch

Thứ Năm:16/6/2022 tức 18/5/2022 âm lịch

Thứ Sáu:17/6/2022 tức 19/5/2022 âm lịch

Chủ Nhật:19/6/2022 tức 21/5/2022 âm lịch

Thứ Tư:22/6/2022 tức 24/5/2022 âm lịch

Thứ Sáu:24/6/2022 tức 26/5/2022 âm lịch

Thứ bảy:25/6/2022 tức 27/5/2022 âm lịch

Thứ Ba:28/6/2022 tức 30/5/2022 âm lịch

Thứ Năm:30/6/2022 tức 2/6/2022 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 7 năm 2022

Thứ Sáu:1/7/2022 tức 3/6/2022 âm lịch

Chủ Nhật:3/7/2022 tức 5/6/2022 âm lịch

Thứ Tư:6/7/2022 tức 8/6/2022 âm lịch

Thứ Sáu:8/7/2022 tức 10/6/2022 âm lịch

Thứ bảy:9/7/2022 tức 11/6/2022 âm lịch

Thứ Ba:12/7/2022 tức 14/6/2022 âm lịch

Thứ Tư:13/7/2022 tức 15/6/2022 âm lịch

Thứ Sáu:15/7/2022 tức 17/6/2022 âm lịch

Thứ Hai:18/7/2022 tức 20/6/2022 âm lịch

Thứ Tư:20/7/2022 tức 22/6/2022 âm lịch

Thứ Năm:21/7/2022 tức 23/6/2022 âm lịch

Chủ Nhật:24/7/2022 tức 26/6/2022 âm lịch

Thứ Hai:25/7/2022 tức 27/6/2022 âm lịch

Thứ Tư:27/7/2022 tức 29/6/2022 âm lịch

Thứ Sáu:29/7/2022 tức 1/7/2022 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 8 năm 2022

Thứ Hai:1/8/2022 tức 4/7/2022 âm lịch

Thứ Tư:3/8/2022 tức 6/7/2022 âm lịch

Thứ Năm:4/8/2022 tức 7/7/2022 âm lịch

Chủ Nhật:7/8/2022 tức 10/7/2022 âm lịch

Thứ Hai:8/8/2022 tức 11/7/2022 âm lịch

Thứ Tư:10/8/2022 tức 13/7/2022 âm lịch

Thứ bảy:13/8/2022 tức 16/7/2022 âm lịch

Thứ Hai:15/8/2022 tức 18/7/2022 âm lịch

Thứ Ba:16/8/2022 tức 19/7/2022 âm lịch

Thứ Sáu:19/8/2022 tức 22/7/2022 âm lịch

Thứ bảy:20/8/2022 tức 23/7/2022 âm lịch

Thứ Hai:22/8/2022 tức 25/7/2022 âm lịch

Thứ Năm:25/8/2022 tức 28/7/2022 âm lịch

Thứ bảy:27/8/2022 tức 1/8/2022 âm lịch

Thứ Hai:29/8/2022 tức 3/8/2022 âm lịch

Thứ Ba:30/8/2022 tức 4/8/2022 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 9 năm 2022

Thứ Sáu:2/9/2022 tức 7/8/2022 âm lịch

Thứ bảy:3/9/2022 tức 8/8/2022 âm lịch

Thứ Hai:5/9/2022 tức 10/8/2022 âm lịch

Thứ Năm:8/9/2022 tức 13/8/2022 âm lịch

Thứ bảy:10/9/2022 tức 15/8/2022 âm lịch

Chủ Nhật:11/9/2022 tức 16/8/2022 âm lịch

Thứ Tư:14/9/2022 tức 19/8/2022 âm lịch

Thứ Năm: 15/9/2022 tức 20/8/2022 âm lịch

Thứ bảy:17/9/2022 tức 22/8/2022 âm lịch

Thứ Ba:20/9/2022 tức 25/8/2022 âm lịch

Thứ Năm:22/9/2022 tức 27/8/2022 âm lịch

Thứ Sáu:23/9/2022 tức 28/8/2022 âm lịch

Thứ Tư:28/9/2022 tức 3/9/2022 âm lịch

Thứ Năm:29/9/2022 tức 4/9/2022 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 10 năm 2022

Thứ bảy:1/10/2022 tức 6/9/2022 âm lịch

Thứ Ba:4/10/2022 tức 9/9/2022 âm lịch

Thứ Năm:6/10/2022 tức 11/9/2022 âm lịch

Thứ Sáu:7/10/2022 tức 12/9/2022 âm lịch

Thứ Hai:10/10/2022 tức 15/9/2022 âm lịch

Thứ Ba:11/10/2022 tức 16/9/2022 âm lịch

Thứ Năm:13/10/2022 tức 18/9/2022 âm lịch

Chủ Nhật:16/10/2022 tức 21/9/2022 âm lịch

Thứ Ba:18/10/2022 tức 23/9/2022 âm lịch

Thứ Tư:19/10/2022 tức 24/9/2022 âm lịch

Thứ bảy:22/10/2022 tức 27/9/2022 âm lịch

Chủ Nhật:23/10/2022 tức 28/9/2022 âm lịch

Thứ Ba:25/10/2022 tức 1/10/2022 âm lịch

Thứ Năm:27/10/2022 tức 3/10/2022 âm lịch

Chủ Nhật:30/10/2022 tức 6/10/2022 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 11 nnăm 2022

Thứ Ba:1/11/2022 tức 8/10/2022 âm lịch

Thứ Tư:2/11/2022 tức 9/10/2022 âm lịch

Thứ bảy:5/11/2022 tức 12/10/2022 âm lịch

Chủ Nhật:6/11/2022 tức 13/10/2022 âm lịch

Thứ Ba:8/11/2022 tức 15/10/2022 âm lịch

Thứ Sáu:11/11/2022 tức 18/10/2022 âm lịch

Chủ Nhật:13/11/2022 tức 20/10/2022 âm lịch

Thứ Hai:14/11/2022 tức 21/10/2022 âm lịch

Thứ Năm:17/11/2022 tức 24/10/2022 âm lịch

Thứ Sáu:18/11/2022 tức 25/10/2022 âm lịch

Chủ Nhật:20/11/2022 tức 27/10/2022 âm lịch

Thứ Tư:23/11/2022 tức 30/10/2022 âm lịch

Thứ Sáu:25/11/2022 tức 2/11/2022 âm lịch

Chủ Nhật:27/11/2022 tức 4/11/2022 âm lịch

Thứ Hai:28/11/2022 tức 5/11/2022 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 12 năm 2022

Thứ Năm:1/12/2022 tức 8/11/2022 âm lịch

Thứ Sáu:2/12/2022 tức 9/11/2022 âm lịch

Chủ Nhật:4/12/2022 tức 11/11/2022 âm lịch

Thứ Tư:7/12/2022 tức 14/11/2022 âm lịch

Thứ Sáu:9/12/2022 tức 16/11/2022 âm lịch

Thứ bảy:10/12/2022 tức 17/11/2022 âm lịch

Thứ Ba:13/12/2022 tức 20/11/2022 âm lịch

Thứ Tư:14/12/2022 tức 21/11/2022 âm lịch

Thứ Sáu:16/12/2022 tức 23/11/2022 âm lịch

Thứ Hai:19/12/2022 tức 26/11/2022 âm lịch

Thứ Tư:21/12/2022 tức 28/11/2022 âm lịch

Thứ Năm:22/12/2022 tức 29/11/2022 âm lịch

Thứ Sáu:23/12/2022 tức 1/12/2022 âm lịch

Thứ bảy:24/12/2022 tức 2/12/2022 âm lịch

Thứ Ba:27/12/2022 tức 5/12/2022 âm lịch

Thứ Tư:28/12/2022 tức 6/12/2022 âm lịch

Thứ Sáu:30/12/2022 tức 8/12/2022 âm lịch

Từ lâu, việc chọn giờ hoàng đạo, ngày hoàng đạo đã trở thành một trong những nét văn hóa cổ truyền không thể thiếu của người dân Việt Nam. Mỗi khi khởi đầu một việc quan trọng nào đó như làm nhà, mua xe, hợp tác làm ăn, cưới xin, ăn hỏi…không chỉ chọn ngày lành tháng tốt mà mọi người còn chọn giờ đẹp để khởi hành với mong muốn gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông.

Giờ hoàng đạo có nghĩa là giờ tốt, trong khung giờ này, con người nên tiến hành những việc quan trọng như khởi công, nhập học, đưa dâu…Trái ngược với giờ hoàng đạo là giờ hắc đạo, mang đến cho con người những điều rắc rối, rủi ro. Trừ những trường hợp đặc biệt như ngày tốt, giờ tốt nhưng thời tiết xấu không thể bắt đầu công việc hay nếu đợi giờ tốt thì lỡ mất kế hoạch…thì không nên phụ thuộc quá nhiều vào giờ hoàng đạo, nếu quá câu nệ nhiều khi lại hỏng việc.

Tra cứu ngày giờ hoàng đạo theo lịch âm và lịch dương tại http://vansu.net/lich-am-duong.html

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top Car News Car News