Phong Thuỷ

Xem tuổi vợ chồng nào lấy nhau biệt ly tuyệt mạng

Xem tuổi vợ chồng nào lấy nhau biệt ly tuyệt mạng

1.Tại sao lại phải xem tuổi vợ chồng ?

Người xưa tin rằng nếu hai vợ chồng lấy nhau hợp tuổi thì sau này đời sống vợ chồng sẽ êm ấm, hòa thuận, làm ăn khấm khá, có của ăn của để. Ngược lại, nếu hai vợ chồng không hợp tuổi mà lấy nhau thì tình cảm vợ chồng lục đục, làm ăn lụi bại, thậm chí người ta tin rằng vì khắc vợ hay khắc chồng mà phải chết sớm khi tuổi đời còn trẻ.

Người Việt xưa rất coi trọng việc xem tuổi vợ chồng. Nếu biết các con không hợp tuổi, dù rất thương con, thương cho tình yêu đẹp của đôi trẻ nhưng các bậc phụ huynh cũng đành phải lên tiếng chia rẽ nhân duyên, để tránh cho các con gặp những điều không may mắn về sau. Rất nhiều cặp đôi yêu nhau tha thiết nhưng vì không thể bước qua rào cản này mà đành phải ly tan.Hãy cùng Kênh Tử Vi cùng nhau đi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé

2.Cách thức xem tuổi vợ chồng hợp nha

 Bước 1: Xem tuổi vợ chồng qua xem con giáp

– Lục Xung (sáu cặp tuổi xung khắc nhau): Tý xung Ngọ; Sửu xung Mùi; DẦn xung Thân; Mão xung Dậu; Thìn xung Tuất; Tỵ xung Hợi. Xung thì xấu rồi.

– Lục Hợp (sáu cặp tuổi hợp nhau): Tý Sửu hợp; Dần Hợi hợp, Mão Tuất hợp, Thìn Dậu hợp, Tỵ Thân hợp, Ngọ Mùi hợp.

– Tam Hợp: Thân Tý Thìn; Dần Ngọ Tuất; Hợi Mão Mùi; Tỵ Dậu Sửu.

– Lục hại (sáu cặp tuổi hại nhau): Tý hại Mùi; Sửu hại Ngọ; Dần hại Tỵ; Mão hại Thìn; Thân hại Hợi; Dần hại Tuất.

TAM HẠP HỘI THÀNH CUỘC

Thân, Tý, Thìn hội thành Thủy cuộc Tỵ, Dậu, Sửu hội thành kim cuộc Dần, Ngọ, Tuất hội thành Hỏa cuộc
Hợi, Mẹo, Mùi hội thành Mộc cuộc

Bước 2 : Xem tuổi vợ chồng qua thiên can 

Theo quy luật của Ngũ hành thì thiên can có các thuộc tính sau:

Can Giáp và Ất thuộc hành Mộc; Can Bính và Đinh thuộc Hỏa; Can Mậu và Kỷ thuộc hành Thổ; Can Canh và Tân thuộc hành Kim; Can Nhâm và Quý thuộc hành Thủy.
Các cặp thiên can hợp nhau:

Ất hợp Canh Bính hợp Tân Đinh hợp Nhâm Mậu hợp Quý
Kỷ hợp Giáp

Các cặp thiên can hình khắc nhau :

Canh hình Giáp Tân hình Ất Nhâm hình Bính Quý hình Đinh Giáp hình Mậu Ất hình Kỷ Bính hình Canh Đinh hình Tân Mậu hình Nhâm
Kỷ hình Quý

Bước 3: Xem tuổi vợ chồng qua Ngũ Hành

Nếu xem tuổi vợ chồng không hợp cũng không nên quá lo lắng vì còn có thể xét đến mạng (mệnh) xem tử vi.

– Ngũ hành tương sinh: Kim sinh Thuỷ; Thuỷ sinh Mộc; Mộc sinh Hoả; Hoả sinh Thổ; Thổ sinh Kim.
– Ngũ hành tương khắc: Kim khắc Mộc; Mộc khắc Thổ; Thổ khắc Thuỷ; Thuỷ khắc Hoả; Hoả khắc Kim.

Về mạng Kim: Nếu bạn hoặc người ấy là kiếm phong kim, sa trung kim thì càng nên phối hợp với người có mạng hỏa bởi sa kim và kiếm kim cần phải có hỏa (lửa) mới trở thành vật có ích. Còn lại Hải trung, Bạch lạp, Thoa xuyến, Kim bạch kim sẽ đại kỵ hỏa.

Về mạng Hỏa: Ba loại Phúc đăng, Lư trung, Sơn đầu hỏa đều kỵ thủy, nếu gặp nước ba ngọn lửa sẽ tắt ngay. Còn Thiên thượng, Sơn hạ, Thích lịch hỏa thì cần phải phối hợp với người có mạng thủy thì càng rạng tỏ hơn.

Về mạng Mộc: Có Bình địa mộc là không sợ kim, trái lại phải phối hợp với kim mới trở thành vật hữu dụng. Còn những thứ mộc còn lại đều rất sợ kim.

Về mạng Thủy: Đại hải thủy, Thiên hà thủy không sợ thổ gặp thổ phối ngẫu càng mau hiển đạt. Còn 4 loại thủy còn lại đều kỵ thổ.

Về mạng Thổ: Ba loại Lộ bàng, Đại dịch, Sa trung thổ không sợ mộc, được phối ngẫu với mộc thì công danh rạng rỡ. Còn những loại thổ còn lại thì kỵ mộc gặp mộc không khác nào đem thân chôn sống đấy mồ.

+ Chồng mạng Kim, lấy vợ mạng gì, tốt hay xấu

Chồng Kim vợ Kim, Thì ăn ở nhau sanh đẻ bất lợi, hay cãi lẩy, có khi phải lìa nhau, trừ khi đúng vào quẻ “Lưỡng Kim, Kim Khuyết”, hoặc Lưỡng Kim thành khí

Chồng Kim vợ Mộc, thì Kim khắc Mộc, khắc xuất khổ sở nghèo nàn, chồng Nam vợ Bắc

Chồng Kim vợ Hỏa, thường hay cãi vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo

Chồng Kim vợ Thủy, là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hoà thuận

Chồng Kim vợ Thổ, vợ chồng hòa thuận, con cháu đầy đàn, gia đình vui vẻ, lục súc bình an

Chồng Mộc, vợ Mộc, quan lộc tốt, con cháu đông đủ, gia đình hoà hiệp

Chồng Mộc, vợ Thủy, Một với Thủy tương sanh, tiền tài phú túc, con cháu đông, vợ chồng bách niên giai lão

Chồng Mộc, vợ Hỏa, Mộc, Hoả tự nhiên sanh, tiền tài quan lộc đặng thạnh vượng, con cháu đông đủ

Chồng Mộc, vợ Thổ (1) Thổ Mộc tương sanh, con cháu đông và làm nên đại phú

Chồng Mộc, vợ Kim Hai mạng đều khắc nhau, trước hợp sau lìa, con cháu bất lợi

+ Chồng mạng Thủy, lấy vợ mạng gì, tốt hay xấu

Chồng Thuỷ, vợ Thủy Hai Thuỷ tuy không tốt nhưng điền trạch (đặng) khá yên, ăn ở nhau được

Chồng Thuỷ, vợ Kim Kim Thuỷ sanh tài, sung sướng đến già, con cháu đặng khá

Chồng Thủy, vợ Mộc Thủy Mộc nhân duyên, vợ chồng ăn ở đặng bá niên giai lão

Chồng Thủy, vợ Hỏa Thuỷ Hỏa tương khắc, vợ chồng chẳng đặng bền duyên, con cháu bất lợi, gia đạo an nguy

Chồng Thủy, vợ Thổ hai mạng khắc nhau, vui vẻ bất thường, làm việc gì cũng khó

+ Chồng mạng Hỏa, lấy vợ mạng gì, tốt hay xấu

Chồng Hỏa, vợ Hỏa hai Hỏa giúp nhau, có khi hưng vượng, con cháu đầy đàn

Chồng Hỏa, vợ Kim Hỏa Kim khắc nhau, hay cải lẩy và kiện cáo, gia đình không an

Chồng Hỏa, vợ Mộc Hỏa Mộc hợp duyên, gia thất bình an, phước lộc kiêm toàn

Chồng Hỏa, vợ Thủy Thuỷ Hỏa tương khắc, vợ chồng chẳng đặng bền duyên, con cháu bất lợi, gia đạo an nguy

Chồng Hỏa, vợ Thổ Hỏa Thổ hữu duyên, tài lộc sung túc, con thảo dâu hiền

Chồng mạng Thổ, lấy vợ mạng gì, tốt hay xấu

Chồng Thổ, vợ Thổ lưỡng Thổ tương sanh, trước khó sau dễ, lắm của nhiều con

Chồng Thổ, vợ Kim vợ chồng hòa hiệp, con cháu thông minh, tài lộc sung túc

Chồng Thổ, vợ Mộc Thổ Mộc bất an, vợ chồng phải phân ly, mỗi người mỗi ngã

Chồng Thổ, vợ Thuỷ Thổ Thuỷ tương khắc, trước hiệp sau lìa, sanh kế bất lợi

Chồng Thổ, vợ Hỏa Thổ Hỏa đắc vị, quan vị dồi dào, con cháu đông đủ và giàu sang

Trong trường hợp trên, ta cần lưu ý 2 nguyên tắc khi xem tuổi vợ chồng

• Nguyên tắc 1: Mệnh hay can chi của chồng khắc mệnh hay can chi của vợ thì thuận (tốt)

• Nguyên tắc 2: Mệnh hay can chi của vợ khắc mệnh hay can chi của chồng thì nghịch (xấu)

xem tuổi vợ chồng nào lấy nhau biệt ly tuyệt mạng

Bước 4 : Xem tuổi vợ chồng qua Cung phi bát tự

Mọi người dò năm sinh của mình rồi nhìn sang cột nam/nữ để có cung mệnh. Sau đó đối chiếu kết quả của vợ chồng với nhau, mọi người sẽ được kết quả:

+ Xem tuổi kết hôn đối với những người cung Chấn

• Chồng Chấn lấy vợ cung Ly (Sanh khí): Mạng phú quý, vợ chồng chung thủy.

• Chồng Chấn lấy vợ cung Càn (Ngũ quỷ): Vợ chồng đứt gánh giữa đường.

• Chồng Chấn lấy vợ cung Tốn (Phước đức): Cuộc tình bền vững trọn đời, hậu vận giàu sang. Con trai đầu lòng trưởng thành quan lớn.

• Chồng Chấn lấy vợ cung Cấn (Lục sát): Gia đình lục đục bất hòa, con cái lận đận, đời sống bất hòa…

• Chồng Chấn lấy vợ cung Khôn (Hoạ hại): Duyên nợ khốn đốn, tai ương tât bệnh.

• Chồng Chấn lấy vợ cung Khảm (Thiên y): Vợ chồng nghĩa tình nồng thắm, vinh hiển thụ hưởng vững bền.

• Xem tuổi kết hôn chồng Chấn lấy vợ cung Đoài (Tuyệt mạng): Vợ chồng không ở trọn đời, cháu con bất lợi côi cút.

• Chồng Chấn lầy vợ cung Chấn (phục vị): Số no ấm cả đời, gia đạo yên vui trên dưới hòa thuận.

+ Xem tuổi kết hôn đối với những người cung Ly

• Chồng Ly lấy vợ cung Chấn (Sanh khí): Hai vợ chồng lấy nháu sẽ ý hợp tâm đầu, trọn đời nhàn hạ.

• Chồng Ly lấy vợ cung Đoài (Ngũ quỷ): Tiền của hao tốn, cửa nhà tiêu hao không còn.

• Chồng Ly lấy vợ cung Khảm (Phước đức): Tình yêu luôn mặn nồng, tương lại con cái thành đạt.

• Chồng Ly lấy vợ cung Khôn (Lục sát): Trai sa đọa gái lẳng lơ, trước sau rồi cũng hững hờ nợ duyên…

• Chồng Ly lấy vợ cung Cấn (Hoạ hại): Vợ chồng về sau không chung thủy, đời sống vợ chồng đa đoan thiệt thòi thân phận

• Chồng Ly lấy vợ cung Tốn (Thiên y): Cả đời giàu có, con cái gái trai vẹ toàn.

• Chồng Ly lấy vợ cung Càn (Tuyệt mạng): Nợ duyên gãy cánh, ly tán bất tường.

• Chồng Ly lấy vợ cung Ly (Phục vị): Tiền bạc giàu có ở bậc trung, hậu vận sung sướng.

+ Xem tuổi kết hôn đối với những người cung Tốn

• Chồng Tốn lấy vợ cung Khảm (Sanh khí): Tài lộc, con cái sung sướng.

• Chồng Tốn lấy vợ cung Khôn (Ngũ quỷ): Trung niên sẽ phải đổi thay cuộc tình.

• Chồng Tốn lấy vợ cung Chấn (Phước đức): Giàu có, phú quý trọn đời, vợ chồng hạnh phúc.

• Chồng Tốn lấy vợ cung Đoài (Lục sát): Tiền bạc sa sút, duyên nợ đổi thay phũ phàng.

• Xem tuổi kết hôn chồng Tốn lấy vợ cung Càn (Hoạ hại): Duyên nợ sầu muộn đắng cay cuộc đời.

• Chồng Tốn lấy vợ cung Ly (Thiên y): Uy quyền tiền bạc bền lâu, giàu sang trăm năm.

• Chồng Tốn lấy vợ cung Cấn (Tuyệt mạng): Vợ chồng đứt gánh giữa đường, duyên nợ đôi đàng rời rã ân hận.

• Chồng Tốn lấy vợ cung Tốn (Phục vị): Sự nghiệp tấn tài tấn lộc, đời sống thân danh tốt.

+ Xem tuổi kết hôn đối với những người cung Khảm

• Chồng Khảm lấy vợ cung Tốn (Sanh khí): Số không sang nhưng an lành, vợ chồng thuận và con cái tốt.

• Chồng Khảm lấy vợ cung Cấn (Ngũ quỷ): Phá sản, con cái lớn lên đàn điếm du đãng…

• Chồng Khảm lấy vợ cung Ly (Phước đức): Vợ chồng có số giàu sang, trước sau an nhàn.

• Chồng Khảm lấy vợ cung Càn (Lục sát): Vợ chồng bất hòa, duyên nợ long đong.

• Chồng Khảm lấy vợ cung Đoài (Hoạ hại): Suốt đời đau khổ, sầu than đêm ngày.

• Chồng Khảm lấy vợ cung Chấn (Thiên y): Đời sống sung mãn, duyên nợ da mồi tóc bạc.

• Chồng Khảm lấy vợ cung Khôn (Tuyệt mạng): Vợ chồng ly tán, không vợ thì chồng cũng vào cõi âm.

• Chồng Khảm lầy vợ cung Khảm (Phục vị): Gia đình êm thấm, áo cơm no ấm.

+ Xem tuổi kết hôn đối với những người cung Đoài

• Chồng Đoài lấy vợ cung Càn (sanh khí): Hôn nhân bền vững, nhà cao cửa rộng, con cái ngoan hiền.

• Chồng Đoài lấy vợ cung Ly (ngũ quỷ): Công danh sự nghiệp bất thành, duyên nợ như sợi chỉ mành.

• Chồng Đoài lấy vợ cung Cấn (phước đức): Thê tử êm ấm, duyên nợ trọn đời nống thắm.

• Chồng Đoài lấy vợ cung Tốn (lục sát): Gia đình khốn đốn, tình nghĩa lăng loàn hỗn độn.

• Chồng Đoài lấy vợ cung Khảm (hoạ hại): Tai ương tật ách thêm thảm, nửa đời sanh ly.

• Chồng Đoài lấy vợ cung Khôn (thiên y): Gia đình giàu sang, con cái làm nên sự nghiệp.

• Chồng Đoài lấy vợ cung Chấn (tuyệt mạng): Căn kiếp đa trân lận đận, duyên nợ lìa tan.

• Chồng Đoài lấy vợ cung Đoài (phục vị): Tiền bạc ở bậc trung, con cháu trưởng thành đẹp lòng cha mẹ.

+ Xem tuổi kết hôn đối với những người cung Khôn

• Chồng Khôn lấy vợ cung Cấn (sanh khí): Giàu có, gia đình thuận hòa mọi bề.

• Chồng Khôn lấy vợ cung Tốn (ngũ quỷ): Cuộc đời chật vật, con cái bất hòa cùng khốn.

• Chồng Khôn lấy vợ cung Càn (phước đức): Phú quý an nhàn, có quý nhân phù trợ.

• Chồng Khôn lấy vợ cung Ly (lục sát): Duyên nợ sầu bi tháng ngày.

• Chồng Khôn lấy vợ cung Chấn (hoạ hại): Đời sống lầm than, duyên nợ khổ buồn.

• Chồng Khôn lấy vợ cung Đoài (thiên y): Hưởng thọ lộc tài dài lâu, con trai công danh tốt, gái hiền rể thảo.

• Chồng Khôn lấy vợ cung Khảm (tuyệt mạng): Chồng vợ dở dang nửa đời, duyên nợ sầu thảm.

• Chồng Khôn lấy vợ cung Khôn (phục vị): Trung niên có thăng trầm, cuối đời phú quý phong lưu.

+ Xem tuổi kết hôn đối với những người cung Càn

• Chồng cung Càn lấy vợ cung Đoài (Sanh khí): Duyên nợ gắn bó trọn đời, giàu sang.

• Chồng Càn lấy vợ cung Chấn (Ngũ Qủy): Vợ chồng không hòa hợp, kinh tế túng quẫn.

• Chồng càn lấy vợ cung Khôn (Phước đức): Tài lộc như nước tràn, cửa nhà đồ sộ, phước đức trường tồn.

• Chồng Càn lấy vợ cung Khảm (Lục sát): Phu thê buồn thảm, duyên nợ nửa đời ly tán.

• Chồng Càn lấy vợ cung Tốn (Hoạ hại): Vợ chồng trước hợp sau lìa, con cái trường thành côi cút.

• Chồng Càn lấy vợ cung Cấn (Thiên y): Cuộc đời vượng tài, tình yêu mặn nồng, rể thảo, dâu hiền.

• Chồng Càn lấy vợ cung Ly (Tuyệt mạng) Duyên nợ sầu bi, căn kiếp hẩm hiu.

• Chồng Càn lấy vợ cung Càn (Phục vị): Giàu sang về tuổi già, trung niên cửa nhà yên vui.

+ Xem tuổi kết hôn đối với những người cung Cấn

• Chồng Cấn lấy vợ cung Khảm (ngũ quỷ): Duyên nợ nửa đời nhiều ảm đạm, lâm vào vòng hoạn nạn.

• Chồng Cấn lấy vợ cung Khôn (sanh khí): Nhà cao cửa rộng, quyền oai vô cùng.

• Chồng Cấn lấy vợ cung Đoài (phước đức): Đẹp duyên, tiền tài hưng vượng, nhàn nhã.

• Chồng Cấn lấy vợ cung Chấn (lục sát): Sản nghiệp sớm tẩu tán, gia đình hạnh phúc hư nát.

• Chồng Cấn lầy vợ cung Ly (hoạ hại): Gia đình gặp nhiều tai ách.

• Chồng Cấn lấy vợ cung Càn (thiên y): Hậu vận sẽ được sung sướng, trung niên hưởng phúc.

• Chồng Cấn lấy vợ cung Tốn (tuyệt mạng): Trong 2 chắc mất 1 người.

• Chồng Cấn lấy vợ cung Cấn (phục vị): Vợ chồng hòa thuận, phong lưu nhàn hạ bậc trung.

Không ai hợp nhau hoàn toàn và cũng không ai là khắc hại nhau hoàn toàn. Chủ yếu là do tình cảm sự vị tha cũng như tình yêu thương của cả hai dành cho nhau mà thôi. Hãy yêu thương trân trọng nhau đừng để tuổi tác làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của một đời người.

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ