Phong Thuỷ

KCN Đức Hòa III-Slico được điều chỉnh giảm hơn 38ha

Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 1129/QĐ-TTg chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Đức Hòa III–Slico.

Theo đó, quy mô diện tích KCN Đức Hòa III–Slico được điều chỉnh giảm từ 195,7906 ha xuống còn 157,27 ha (giảm 38,526 ha).

Về tổng vốn đầu tư của dự án, UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An yêu cầu nhà đầu tư rà soát và xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án theo quy định.

kcn đức hòa iii-slico được điều chỉnh giảm hơn 38ha

Điều chỉnh giảm 38,5 ha diện tích Khu công nghiệp Đức Hòa III-Slico.

Thủ tướng yêu cầu không chuyển phần diện tích KCN Đức Hòa III–Slico được giảm sang mục đích sử dụng đất khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp có vi phạm hoặc chưa đảm bảo đủ điều kiện cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất này thì phải có giải pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng phần diện tích đất này phải phù hợp với nhu cầu và thống nhất với kiến nghị của UBND tỉnh Long An đã báo cáo Thủ tướng trước đây khi đề xuất điều chỉnh quy mô quy hoạch.

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo hài hòa quyền lợi của các bên có liên quan khi chuyển đổi đất khu công nghiệp đã bồi thường, giải phóng mặt bằng; không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.

Việc quản lý, sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại phần diện tích giảm của khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đất đai, nhà ở, đầu tư, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan, không làm thất thoát tài sản và ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh Long An tổ chức rà soát và chịu trách nhiệm về việc đầu tư thực hiện dự án, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật; giám sát, đánh giá dự án, trong đó lưu ý làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn tới dự án chậm triển khai thực hiện, làm rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước có liên quan và nhà đầu tư.

UBND tỉnh Long An theo dõi, kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc triển khai dự án. Trường hợp dự án không thực hiện đúng nội dung quy định tại quyết định chủ trương đầu tư, đề nghị xem xét áp dụng Điều 48 Luật Đầu tư để chấm dứt hoạt động của dự án.

Được biết, Dự án KCN Đức Hòa III-Slico là một trong 13 KCN thành phần của KCN Đức Hòa III, được UBND tỉnh Long An cấp quyết định thành lập tại Quyết định số 3468/QĐ-UBNC ngày 31/12/2008 với diện tích là 195,79ha.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, đến thời điểm hiện nay, dự án đã thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng và môi trường. Dự án đã đền bù, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích KCN và được Nhà nước vừa cho thuê đất, vừa giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tiến hành xây dựng kết cấu hạ tầng KCN được khoảng 30% so với quy hoạch phân khu xây dựng được phê duyệt.

Còn theo báo cáo của nhà đầu tư Công ty Cổ phần ĐTXD kinh doanh hạ tầng KCN Sài Gòn – Long An, dự án đã thực hiện san lấp đạt khoảng 40% tổng diện tích đất KCN, vốn đầu tư đã thực hiện hơn 228 tỷ đồng, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với các bên liên quan.

Tại công văn số 1155/TTg-CN ngày 28/8/2020, KCN Đức Hòa III được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh giảm diện tích từ 1.738,55ha xuống 1.291,27ha (giảm 446,62ha), theo đó KCN Đức Hòa III-Slico giảm tương ứng xuống 157,27ha (giảm 38,52ha).

PV

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top Car News Car News